ביוגרפיה שירים ספרים הופעות סטנדאפ מקאמות, הומור ועוד מדריך לכתיבת שירים


מקאמות, הומור ועוד   /   הומור טהור-לב   /   יש חריץ מסוכן בהור ההר!

יש חריץ מסוכן בהור ההר

 יש חריץ מסוכן בהור ההר.
ויש קפיץ
בחריץ המסוכן בהור ההר.
ויש שפיץ
על הקפיץ
בחריץ המסוכן בהור ההר.
יש עציץ
על השפיץ
של הקפיץ
בחריץ המסוכן בהור ההר.
יש חמציץ
בעציץ
על השפיץ
של הקפיץ
בחריץ המסוכן בהור ההר.
ויש ציץ
לחמציץ
בעציץ
על השפיץ
של הקפיץ
בחריץ המסוכן בהור ההר.
ויש מיץ
בתוך ציץ
החמציץ
בעציץ
על השפיץ
של הקפיץ
בחריץ המסוכן בהור ההר.
וילד אמיץ
שהציץ
לחריץ
הרביץ
והשפריץ
את המיץ
מציץ
החמציץ
בעציץ
על השפיץ
של הקפיץ
בחריץ המסוכן בהור ההר
והסיפור נגמר!