יורם טהרלב

הומור טהור-לב / רנדוו בתל אביב


רנדוו בתל אביב

 באתי לתל אביב היה אז יום אביב
קבעתי לי פגישה עם בחור מתל אביב
ניגשתי אל שוטר, אמרתי לו: תוכל
אולי לומר איפה פה רחוב רמחל?
אז הוא הוציא מפה, דיפדף בה עוד ועוד
אחר כך הוא אמר לי: זה פשוט מאוד
את יוצאת מפה, עוברת

את פרישמן ואת פיכמן ואת קפלן ואת וייצמן
ואת מוצקין ואת טיומקין ואת שיינקין ואת חנקין
ואת בוגרשוב ארלוזורוב וסוקולוב ודיזנגוף
והירשנברג ופייארברג וגרוזנברג ופרייארברג ואז -

הצצתי בשעון היה לי כבר איחור
חשבתי בליבי: הלך לי הבחור
אמרתי לשוטר: תשאל במשטרה
אולי ישנה עוד דרך קצת יותר קצרה
אז הוא הוציא מפה, עמד ללא דיבור
ואחרי שעה קרא: ישנו קיצור!
את יוצאת מפה, עוברת את

נחמני מודליאני ז'בוטינסקי ולווינסקי
וסטרווינסקי, צ'מרינסקי וארתורו טוסקנינסקי
וגליצנשטיין וזילברשטיין וברנשטיין ומרמלשטיין
וליאון בלום וליליינבלום וז'אן ז'ורס והס או הס ואז -

והשוטר היה מאוד מאוד אדיב
ליווה אותי ממש לאורך תל אביב
בסוף הציע לי: אולי נשתה קפה?
אמרתי בוודאי! ישנו מקום יפה!
מין בית קפה קטן, מעבר לרמזור
הוא לא רחוק מפה, צריך רק לעבור

את פרישמן ואת פיכמן ואת קפלן ואת וייצמן
ואת מוצקין ואת טיומקין ואת שיינקין ואת חנקין
ואת בוגרשוב ארלוזורוב וסוקולוב ודיזנגוף
והירשנברג ופייארברג וגרוזנברג ופרייארברג ואז -
נחמני מודליאני ז'בוטינסקי ולווינסקי
וסטרווינסקי, צ'מרינסקי וארתורו טוסקנינסקי
וגליצנשטיין וזילברשטיין וברנשטיין ומרמלשטיין
וליאון בלום וליליינבלום וז'אן ז'ורס ואס או אס!