יורם טהרלב

מקאמות, הומור ועוד / הומור טהור-לבלא אל שכר הלב פתוח

שישים שניות על שישים שנה

יואל משה סלומון החדש

הקרוקודיל

תביאו לי גננת

קום והתעלף בארץ

יש חריץ מסוכן בהור ההר!

יאללה לך הביתה ביאליק!

מחווה לאשה

רנדוו בתל אביב

שיעור מולדת חדש