יורם טהרלב

מבחר שירים


האיש אשר יביא את הבשורה

מילים: יורם טהרלב
לחן: יוחנן זראי

האיש אשר יביא את הבשורה,
חמוץ בגדים יבוא
אל תוך העיר הנצורה;
ומבטו רחוק באופק מתבונן הוא,
ומי בבואו יכירנו?

האיש אשר יביא את הבשורה,
לא מרכבות של אש
ישאו אותו בסערה -
כהלך זר יבוא ותרמילו על שכם,
ומי יקדמנו בלחם?

האיש אשר יביא את הבשורה
לא אליהו הוא
בשיבתו ההדורה,
עוד לא מלאו ימיו וגם צעיר איננו -
והוא לא ילון בעירנו.

האיש אשר יביא את הבשורה,
בטרם יום ייצא
מתוך העיר הנצורה,
ולא ראהו איש ואין יודע מיהו
ומה הבשורה בפיהו.
 


שיר קצת מיסתורי. האיש אשר יביא את הבשורה (על ביאת המשיח) הוא אליהו הנביא. דמותו של אליהו במסורת היהודית אפופת מיסתורין. בסיפורי העם הוא מופיע ונעלם, עוזר לנזקקים, מביא מרפא כשהוא מחופש לדמויות שונות. במסורת העמוקה יותר נאמר עליו הוא עתיד לבשר את ביאת המשיח. בשיר שלפנינו מתוארות כמה אפשרויות לבואו של המבשר.