יורם טהרלב

מבחר שירים


הביתה לחזור


מילים: יורם טהרלב
לחן: אביבה אהרן

שוב ידך על עיני מרחפת
זרועותיך סוגרות עלי
ואני את פניך לוטפת
אך ליבי מבקש בחשאי:

הביתה לחזור
הביתה אל השקט
הביתה אל האור
אל אמא השותקת
הביתה לחזור
מכל תלאות ויגע
הביתה אל האור
ולו גם רק לרגע.

ואתה שהלילה עזבת
מאובק מקרבות ומאש
לי נשקת קלות ואמרת
כי יותר מהכל תבקש:

הביתה לחזור
הביתה אל השקט
הביתה אל האור
אל אמא השותקת
הביתה לחזור
מכל תלאות ויגע
הביתה אל האור
ולו גם רק לרגע.

וגם עת ילדים יהיו לי
ערב ערב לפני שנתם
אז ליד מיטתם לי אשבה
ושירי אלמד גם אותם:

הביתה לחזור
הביתה אל השקט
הביתה אל האור
אל אמא השותקת
הביתה לחזור
מכל תלאות ויגע
הביתה אל האור
ולו גם רק לרגע.