יורם טהרלב

מבחר שירים


משה משה

מילים: יורם טהרלב
לחן: משה וילנסקי

משה משה, איזה נביא
תורה כל כך טובה הביא!

מעל ההר בשעת ערבית
ירד הוא עם לוחות הברית
אמרו כולם: מהר ניגש
יש לזקן דבר חדש!

אמר משה: לא יהיה לכם
אל מלבד אלוהיכם
אמרו כולם: ודאי ודאי,
אחד מספיק לנו ודי!

משה משה, איזה נביא
תורה כל כך טובה הביא!

אמר: כבד את ההורים
למען תאריך ימים
- למען זה, על דברתי,
הן אכבד גם את זקנתי!

אמר: זכור את השבת
אמרו כולם: נזכור לעד!
גם אם תוסיף כל יום מועד
אנחנו כלל לא נתנגד!

משה משה, איזה נביא
תורה כל כך טובה הביא!

אמר משה ונאנח:
לא תשנא ולא תרצח!
אמרו כולם: הו, אל תירא
לזה תדאג המשטרה!
אמר משה: אסור לגנוב
לא לחמוד ולא לסחוב,
אמרו: נפלא, הוא לא אמר
על השוחד שום דבר!

משה משה, איזה נביא
תורה כל כך טובה הביא!

סיכם משה: אסור לגנוב
לא לקחת, לא לסחוב,
לא לרצוח עד הסוף
לא לחמוד ולא לנאוף.

אמרו כולם: משה משה
רק "לא ולא" זה די קשה...
- אני סומך כבר עליכם
שתסתדרו בעצמכם!..

משה משה, איזה נביא

תורה כל כך טובה הביא!