יורם טהרלב

מבחר שירים


רבנו גורן


כשהעם נקרא לתורן
אז הרב רבנו גורן
על ראשו חבש את קובע הפלדה
עם שופר ועם קפוטה
הוא מיהר אל הדקוטה
ולחם גם בסיני גם ביהודה.

ביום ב' נשא תפילות אל
המקדש ליד הכותל
ביום ג' כבר נקרא אל השפלה
לא הספיק לגמור בעזה
המכונית שלו כבר זזה
לטהר את מערת המכפלה.

ומשם מיהר רבנו
אל משכן רחל אמנו
זכרונה יגן עלינו עדי עד
לא אמר "שלום עליכם"
כבר קראו לו לבית לחם
כי רבנו גורן יש פה רק אחד.

בחצות היה צריך הוא
להגיע ליריחו
להפיל את חומותיה בשופר
אך מסנטה קטרינה
בא מברק בהול: הציל נא!
אז הוא טס בהליקופטר למדבר.

ואחריו בא על אופנוע
במקרה צלם קולנוע
שדהר איתו באש ובשוחות
וישנם אומרים שצה"ל
לא המשיך לכבוש אף שעל
כי הרב פשוט נפל מהכוחות.
 


ביום הראשון שקיבלנו חופשה עלינו לירושלים כדי לראות את הכותל. האופוריה היתה בשיאה. אך השיר הראשון שכתבתי בעקבות המלחמה לא היה שיר הירואי. השיר עסק בתפקידו ובמפעלותיו של הרב הראשי של צה"ל הרב שלמה גורן ז"ל, שדמותו הופיעה בחדשות יותר מדמותם של מפקדי צה"ל הבכירים. לכל מקום הוא הגיע, בכל מקום הוא תקע בשופר והכניס למלחמה את משק כנפיה של ההיסטוריה היהודית.