יורם טהרלב

מבחר שירים


זמר בודד הוא הלב


מילים: יורם טהרלב

עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים
בעיר ציון היפה ירושלים
וכשהיום יבואה
יונה תעוף גבוה
ישוב הזמר אל ביתו
כולנו נזמר אותו.

והזמר יזמר שירי עצבת
שירי ארצו הקטנה הנאהבת
בואי אלי קטנה קטנה
ושירי לי המנגינה.

עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים
בעיר ציון היפה ירושלים
וכשהיום יבואה
יונה תעוף גבוה
ישוב הזמר אל ביתו
כולנו נזמר אותו.

זמר בודד הוא הלב
ללא מולדת
על מיתרי זכרונות
ידו רועדת
בואי אלי ציפור קטנה
ושירי את המנגינה.

עוד יום יבוא...