יורם טהרלב

מבחר שירים


את עיניך שא מזרחה

מילים: יורם טהרלב
לחן: אורי קריב

אדמה מול אדמה
חממה מול חממה
איך צמח פה בשממה
שפע מבורך

הירדן כמו ראי
קחי משקפת ותראי
את השפע והפרי
פה במזרח.

את עיניך שא מזרחה
ומולך שוקטת נחה
ארץ הבקעה על שתי גדותיה

את עיניך שא מזרחה
ותראה איך היא צומחת
ועולה מתוך אלפי אלפי שנותיה.

שתי גדות לירדן
זו פורחת זו גם כן
ושכן אל מול שכן
יבולו נושא

ואדם אל מול אדם
ואולי גם פה גם שם
על האפר והדם
ירק יכסה.

את עיניך שא מזרחה...