יורם טהרלב

בוא משה רבנו

בוא נא בוא נא בוא משה רבנו
והבא איתך את הלוחות
שוב לרגלי ההר עומדות רגלינו
כמעט איבדנו כבר את הכוחות.

בוא נא בוא משה רבנו
אל נא תתבושש
בוא נא בוא משה רבנו
עם עמוד האש.

במדבר שנים רבות תעינו
הרבה יותר מארבעים שנה
אבל מאז ימי אברם אבינו
לא איבדנו את האמונה.

בוא נא בוא...

והעם רוקד
אז וגם עכשיו
והעם סוגד
לעגל הזהב.

בוא נא בוא...

נודדים אנחנו כל חיינו
נצרבים בחום ובקרה
בוא נא בוא לרגע והראנו
את האור בקצה המנהרה.

בוא נא בוא...

אם הליל אפל,
אם היום קשה
כל העם שואל:
איפה הוא משה?

בוא נא בוא...