ביוגרפיה שירים ספרים הופעות סטנדאפ מקאמות, הומור ועוד מדריך לכתיבת שירים


כינור לשיריך
כינור לשיריך

בארמנות ספרד
טולידו וגרנדה
יהודה הלוי
את כל חייו עשה
מוקף עלמות החן
לגם שיכר ויין
אך בלילות היה
יוצא אל המסע.


ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך
לבכות ענותך אני תנים
אני כינור לשיריך.

היה רופא נכבד
בין עשירי קורדובה
זכה לטעום מכל
אשר יאבה ליבו
אך שבע כבוד ופאר
הוא לא מצא מרגוע
כי משהו בפנים
תמיד קרא לו: בוא!
 

ציון...

זקן ושבע ימים
עלה לירושלים
נפל אפיים
ונשא תפילה ושיר.
וישמעאל אחד
רכוב על סוס בן חיל
רמס אותו למוות
מול חומות העיר.
 

ציון...


ועוד שנים רבות
שמעו בירושלים
איך בלילות תמוז
קולו הרך נישא
ועד קצווי עולם
שירו עשה כנפיים
וכל שומעיו תמיד
יוצאים אל המסע.
 

ציון...