ביוגרפיה שירים ספרים הופעות סטנדאפ מקאמות, הומור ועוד מדריך לכתיבת שירים


יותר קשה זה לא יותר גרוע
יותר קשה זה לא יותר גרוע

אמר האדם שבנה לו בית קורות:
קהה חוד הגרזן ועור ידיי קרוע
העץ הזה קשה מכוח זרועותי
אבל יותר קשה זה לא יותר גרוע.

אמר החוצב במקבת בהרים:
ההר הזה איתן, לנצח לא ינוע
השיש הוא קשה מכוח הפלדה
אבל יותר קשה זה לא יותר גרוע.

אמרה האהובה ועיניה אודמות:
אישי רוחו תועה ומבטו פרוע
האיש הזה קשה לשאת אותו לבד
אבל יותר קשה זה לא יותר גרוע.

אמרתי אני כשהשקפתי אחור:
הנה חיי שלי חולפים כמו הרוח
חיי רבי תלאות, יומי שלי קשה,
אבל יותר קשה זה לא יותר גרוע.