ביוגרפיה שירים ספרים הופעות סטנדאפ מקאמות, הומור ועוד מדריך לכתיבת שירים


עוד ערב שבת
עוד ערב שבת

ברך על הלחם, ברך על היין,
ברך על ידי הנושאות את העול
קרע מן הלחם, כמו מן הבית
ושב למולי בלי קול.

ברוך בואכם מלאכי השלום
ברוך בואך היום.

ידעתי הכל, חושי הכירוך
גם אם לא חדרת אל תוך מבטי
עיני בהירות, אני אשת חיל,
אתה לא תפיל אותי.

ברוך בואכם...

פה שני הילדים, פניהם בצלחת,
כמו שני גוזלים השומרים על הקן
וערב שבת, וכולנו יחד
כבד את אביך, בן.

ברוך בואכם...

דולקים הנרות, השעה מתאחרת,
בתוך אישוניך נדלק המבט
תקום ותלך, משפחה נהדרת,
עבר עוד ליל שבת.

ברוך בואכם...