יורם טהרלב

פרה פרה

לסבתא בחצר תמיד היתה פרה
והיא אל הפרה היתה נורא קשורה
וכששאלתי למה – זה מה שאמרה:

פרה פרה פרה פרה
זו התקווה שנשארה
פרה פרה פרה פרה
על כל צרה – פרה פרה.

היום אני נזכר בסבתא היקרה
חושב כמה חבל שאין גם לי פרה
כי אז הכל היה פה לא כל כך נורא.

פרה פרה פרה פרה
זו התקווה שנשארה
פרה פרה פרה פרה
על כל צרה – פרה פרה.

הייתי אז שותה חלב מן הפרה
ובלילות קרה ישן עם הפרה
והעולם כולו – שיילך לכפרה!

פרה פרה פרה פרה
זו התקווה שנשארה
פרה פרה פרה פרה
על כל צרה – פרה פרה.