יורם טהרלב

מקאמות, הומור ועוד / שירים, תרגילים ושעשועונים לשוניים / בללייקה


בללייקה

בלב הלילה שמעתי קול
זה קול אחי על נהרות בבל
תפילה אילמת
לא מנוחמת
אל ארץ ישראל.

מתוך האלם עלה קולו
לא סערה היתה בו ולא אש
רק בללייקה
בדמי הלילה
וקול אדם לוחש:

בללייקה בללייקה
הו שירי לי "אם אשכחך ירושלים"
בללייקה בללייקה
עוד יישמע שירי בארץ ישראל.
בללייקה בללייקה
עוד יישמע שירי בארץ ישראל.

בלב הלילה לחשתי לו:
"את תפילתך שמעתי מן הבכי,
אני שומעת
אני יודעת -
אחי אתה, אחי".

בללייקה בללייקה...

בלב הלילה עודו נוגן
אבל עם בוקר ייאלם קולו
אז אקחנו
ואשאנו
אל העולם כולו:

בללייקה בללייקה...
 

רקע

זהו שיר הזדהות עם היהודים בברית המועצות. הוא משתמש במוטיבים מפרק קל"ז בתהילים, המתאר את הגעגועים של היהודים הגולים בבבל, שאינם רוצים לשיר את שירי ציון בגולה, ומתפללים לשוב אל ארצם. פרק קל"ז בתהילים פותח במילים המפורסמות מאוד: "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון. על ערבים (עצי ערבה) בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובינו דברי שיר ותוללינו שמחה, שירו לנו משיר ציון! איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר? אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני! תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי!"

השבועה הזאת "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני!" ליוותה את היהודים בכל ארצות הגולה במשך דורות רבים וגם הפסוק "אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי!" נשמר בכל מקום. ובאמת בכל מקום שהיהודים חגגו ושמחו, תמיד היו מזכירים את ירושלים החרבה, כדי שלא ישכחו אותה ברגעי השמחה. בשמחת החתונה, למשל, נהוג לכתוב על ההזמנה, לפני שמודיעים על החתונה: "נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו". ובתוך טקס החופה עצמו נוהגים לתת לחתן לשבור כוס זכוכית. את הכוס הזאת שוברים בתור זכר לחורבן בית המקדש, כדי שכל האורחים השמחים ישמעו את השבירה ולא ישכחו את חורבן העיר הקדושה.

עוד תזכורת לחורבן ירושלים, ישנה במילה ירושלים עצמה, שמאז החורבן נוהגים לכתוב את שמה בלי האות יו"ד: ירושלם. ובספרי קודש, בכל פעם שמזכירים את השם ירושלים נוהגים לכתוב אחריה את ראשי התיבות תובב"א, שפירושן: תיכונן ותיבנה במהרה בימינו אמן. השיר מתאר יהודי היושב בארץ רחוקה, "על נהרות בבל", ומנגן על כלי נגינה שיר געגועים לירושלים. הכלי הנקרא בללייקה הוא כלי נגינה רוסי עממי.
השיר "בללייקה" נכתב בשנת 1985, ארבע שנים לפני שהחל גל העליה הגדול לישראל בשנת 1989.

מילים קשות:

בבל - מסופוטמיה
אילמת (אילם) - שאינו יכול לדבר
(מנוחמת) לנחם - לומר דברים לאדם שמישהו מת לו
אלם - שקט
סערה - רוח חזקה מאוד
דמי - שקט מוחלט
נוגן - מנגן
ייאלם - ישתתק
אשאנו - אעביר אותו


בלב הלילה

הלב הוא האבר החשוב ביותר בגוף האדם. המילה "לב" קיבלה בעברית גם משמעות של "אמצע". "לב הלילה" פירושו אמצע הלילה. "לב דיזנגוף" - אמצע דיזנגוף. "לב הבעייה" - הדבר החשוב ביותר בנושא. נסה למצוא במילון, או לכתוב בעצמך ביטויים שמופיעה בהם המילה "לב".
אמצע הים - .......
מרכז העיר - ........
בנוסף לכך, משמשת המילה "לב" בהרבה ביטויים עבריים, שבהם רואים את הלב כמרכז הרגש (אמוציה) של האדם. על אדם שמדבר דברים נחמדים אך מתכנן דברים רעים אומרים "אחד בפה ואחד בלב" (דבר אחד הוא אומר בפה ודבר אחר הוא חושב בלב).
לפניך קטע קצר, שבתוכו מופיעים כמה ביטויים עם המילה "לב". אם אתה כבר מכיר אותם, כתוב אותם במקום הריק. אם לא הצלחת לגלות את כולם, ראה למטה את רשימת ה"לבבות"...

מכתב פרידה

אני כותבת לך את המכתב הזה ... ... . אני יודעת שאתה בחור עם .. ... . אבל החברות בינינו לא הצליחה. הייתי ממשיכה אותה .... .., אך אתה יותר מדי .... ... כל דבר . אתה .. .. לכל דבר קטן ואתה חבר נאמן. ... .. .... .. לפגוע בך, ואני בטוחה שתמצא בחורה אחרת עם .. ... יותר ממני, שתעשה לך ... .. ... . המכתב שכתבת לי היה .... ..., אך הוא לא ישנה את דעתי.

אני מאחלת לך כל טוב .... ..
ותמשיך לשמוע שירים של יורם ...-..

שלך,
רותי ברלב

רשימת הביטויים:
בלב כבד, לב זהב, בחפץ לב, לוקח ללב, שם לב, הלב לא נותן לי, לב טוב, טוב על הלב, נוגע ללב, מקרב לב, טהר-לב.


זה קול אחי
נסה לבחון את עצמך: האם אתה יודע להדגיש את המילה נכונה במשפט?

לפניך שלוש שאלות. התשובה לכל אחת מן השאלות היא אותה תשובה:
"זה קול אחי על נהרות בבל" אך בכל אחת מן התשובות עליך להדגיש מילה אחרת במשפט:

1. האם שמעתי את הקול של אביך על נהרות בבל?
תשובה: לא, ................................!

2. האם זה קול אחיך על הכבישים של בבל?
תשובה: לא, ................................!

3. האם זה קול אחיך על נהר הוולגה?
תשובה: לא, ................................!

ירושלים
כמה מילים שיש בהן לפחות שלוש אותיות, תוכל ליצור מהמילה "ירושלים". שים לב: אסור להשתמש באות אחת פעמיים באותה מילה (מלבד האות יו"ד, כמובן).

שלם, שמר, רושם, משור, רשום, רישום, משל, מרושל, שומר, שלום, שמיר, שילם,

חמשיר

איש אחד מהאי ג'מייקה
ניגן בבללייקה
וצילמו אותו במצלמת לייקה.

איש אחד מירושלים
קיבל כאב שיניים
הוא נסע לו אז חיש
וירד מהכביש
ו.................


הפוך הכל

לפניך קטע מהשיר בללייקה. בתוך הקטע מופיעות כמה מילים מודגשות. נסה לכתוב במקומן מילים שיהפכו את המשמעות של השיר. למשל, במקום "לחשתי", כתוב "צעקתי" וכו'.

בלב הלילה ....... (לחשתי) לו:
"את תפילתך שמעתי מן ...... (הבכי),
אני שומעת
אני יודעת -
אחי אתה, אחי".

בללייקה בללייקה...

בלב ...... (הלילה) עודו נוגן
אבל עם ...... (בוקר) ייאלם קולו
אז אקחנו
ואשאנו
... (אל) העולם כולו:

בללייקה בללייקה.
 

תשבץ מוסיקלי

לפניך הגדרות של תשעה כלי נגינה. אם תכתוב אותם במשבצות הנכונות, תקבל במילה מרכזית, מלמעלה למטה, שמו של כלי נגינה שיכול להשמיע את קולותיהם של כל הכלים האחרים.
הגדרות:

1. כלי נשיפה מקובל בג'אז.
2. כלי מקובל אצל הרועים
3. כלי נשיפה שנראה כמו שבלול
4. כלי פריטה נפוץ בין זמרי עם
5. עליו ניגן דוד המלך. סטרדיבריוס, למשל
6. ארתור רובינשטיין ניגן עליו
7. כלי נשיפה אופייני ל"כלייזמרים"
8. הכלי הקטן ביותר בתזמורת
9. הפילהרמונית, למשל
10. משתמשים בה במסדרים של הצבא

(פתרון):
*
ס ק ס ו פ ו נ
ח ל י ל
ק ר נ
ג י ט ר ה
כ י נ ו ר
פ ס נ ת ר
ק ל ר נ י ת
פ י ק ו ל ו
ת ז מ ו ר ת
ח צ ו צ ר ה