יורם טהרלב

מקאמות, הומור ועוד / שירים, תרגילים ושעשועונים לשוניים / בפרדס ליד השוקת


בפרדס ליד השוקת

בפרדס ליד השוקת
צל ערביים וירוקת
וציפור שותה
אשכולית תלויה עדיין
בין החורף והקיץ
ואני כמותה.

עוד אני פוסע
לחפש אחריה
אהבת חיי
ואני יודע
תמה העונה
תמו נעורי.

במרום חמה בוערת
אבל פה עמוק הערב
וכמעט הסתיו
אם תתעי ושוב תבואי
עוד אהבתנו פה היא
ואני איתה.

עוד אני פוסע
לחפש אחריה
אהבת חיי
ואני יודע
תמה העונה
תמו נעורי.

ריח מים, צל ערביים,
נח על המשעול
בין ערביים
עוד נשובה שניים
יחפים בחול.

רקע

הפרדס היה הסמל של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל לפני קום המדינה. התפוזים והאשכוליות, היו היצוא העיקרי של הארץ, בשנים שהתעשיה טרם התפתחה. ילדי ארץ ישראל באותן שנים, כשהיו צריכים לצייר עץ היו מציירים עץ ירוק ועליו עיגולים כתומים, עץ תפוזים. בשנים שלאחר מכן, התפתחו בארץ ענפי חקלאות חדשים, וענפי יצוא חדשים, והפרדסים נדחקו לאט לאט ממקומם החשוב. בראשית שנות השמונים, בעקבות משבר קשה בחקלאות הישראלית, נאלצו בעלי הפרדסים לעקור את הפרדסים שלהם, ולזרוע על אותה אדמה גידולים חקלאיים אחרים.


בשנות הארבעים והחמישים, כאשר הפרדסים כיסו שטחים נרחבים בארץ, היא אנשים הולכים לטייל בפרדסים בשבתות, וזוגות אוהבים היו מוצאים בהם מסתור. ה"שוקת" שעליה כתוב בשיר, היא מין בריכת מים פתוחה, שהיתה בנויה במקום הגבוה ביותר בפרדס, וממנה היו יוצאים המים לתעלות, ומשקים את העצים. במשך הזמן, נעשו שיטות ההשקאה יותר מודרניות, ובריכות הבטון נשארו בפרדסים ללא שימוש.

מילים קשות:
שוקת - "אמבטיה" שממנה משקים את הסוסים והכבשים
ערביים - השעה שאחרי השקיעה
ירוקת - צמח ירוק המכסה מקומות לחים
כמותה - כמוה
פוסע - הולך
תמה - נגמרה
עונה - סיזון
חמה - שמש
משעול - שביל, דרך עפר


ריח מים

הביטוי ריח-מים הוא צירוף של שתי מילים, שני שמות, לביטוי אחד. קוראים לכך - סמיכות. הביטוי ריח מים בא במקום הביטוי "ריח של מים", שהוא ארוך יותר. בעברית יש לא מעט צירופים כאלה. בית ספר, בית שימוש, דרך ארץ, ראש ממשלה ועוד.

לפניך כמה ביטויים, שעליך למצוא להם ביטוי קצר יותר, בסמיכות:

הצבא של ההגנה - ... .....
תל של אביב - .. ....
העיר של הקודש - ... .....
השר של הביטחון - .. .......
הבעל של הבית - ... ....
בחלק של הביטויים משתנה קצת המילה הראשונה של הסמיכות. למשל, הבית של הספר הופך ל-בית הספר,
לפניך רשימת ביטויים בסמיכות, שבהם משתנה (קצת) המילה הראשונה:
האנשים של הביטחון - .... .......
נעליים של בית - .... ...
הבנים של ישראל - ... .....
שיער של שיבה - ... ....
יפה בעיניים - ... .....
הזקן של העיר - ... ....
בריכה של שחיה - ..... ....