יורם טהרלב

מקאמות, הומור ועוד / שירים, תרגילים ושעשועונים לשוניים / מלאך מסולם יעקב


 

 מלאך מסולם יעקב

בבוקר על דשא ביתי הרטוב
ירד משמים
בלובן כנפיים
מלאך מסולם יעקב.

- מאין תבואה ואנה תצעד?
- מארץ הנגב אל ארץ גלעד
- את מי שם תראה מלאכנו הטוב?
- את אוהל עשיו ואת בית יעקב.

בטרם אפתח את דלתי לקראתו
פרש הכנפיים
ועף לשמים
מלאך מסולם יעקב.

חכה נא עוד רגע חכה ואני
הנה זה ארד במשעול אל גני
ופרח אקטוף מפרחי היסמין
הבא אותו שי לאחי בנימין.

בבוקר על דשא ביתי הרטוב
ירד משמים
הלובן כנפיים
מלאך מסולם יעקב.


רקע

בתנ"ך, בספר בראשית פרק כ"ח, מסופר על יעקב אבינו שיצא מן העיר באר שבע, אל ארץ חרן, כדי לחפש לעצמו אשה. מדוע הלך לחרן ולא חיפש לו אשה בארץ ישראל? כי אבא שלו, יצחק, לא אהב את בנות הארץ (כתוב: "כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו"). והנה, בדרכו מן הנגב אל חרן, שכב יעקב לישון על אחד ההרים. הוא שכב על האדמה, הניח אבן למראשותיו (מתחת לראשו) - ונרדם. ובשנתו חלם יעקב חלום. כתוב: "ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו".

בהמשך החלום ראה יעקב בראש הסולם את ה' עצמו. ה' בירך אותו ואמר לו: "הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך... ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת". ובהמשך, באמת הלך יעקב אל ארץ חרן, מצא לו אשה (אפילו שתי נשים - לאה ורחל), הוליד בנים ובנות, ובסופו של דבר חזר לארץ כנען. כאשר התעורר יעקב משנתו, לקח את האבן אשר עליה ישן, וקבע אותה למצבת זיכרון במקום שבו חלם את חלומו. ולמקום שבו ישן באותו לילה קרא "בית אל".

זהו אחד המקומות המפורסמים בתנ"ך, שבהם מבטיח ה' את ארץ ישראל ליעקב ולבניו, כלומר - לעם ישראל.

בעברית ישנם שירים רבים המבוססים על סיפורי התנ"ך ועל דמויות מפורסמות בתנ"ך: דוד מלך ישראל חי וקיים, נוח, בראשית, מים לדוד המלך, ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, למה צחקה מיכל?, ומשה היכה על צור, ארץ זבת חלב ודבש ועוד ועוד.

מילים קשות

 1. בלובן - בצבע לבן
 2. תבואה - תבוא
 3. בטרם - לפני ש-
 4. לקראתו - מולו
 5. פרש - פתח
 6. במשעול - בדרך
 7. שי - מתנה
 8. יסמין - מין פרח ריחני
 9. אנה - לאן
 10. תצעד - תלך

שמות

 1. נגב - דרום ארץ ישראל
 2. גלעד - ההרים שמעבר לירדן ממזרח לארץ ישראל
 3. עשו - האח של יעקב
 4. בנימין - הבן הצעיר ביותר של יעקב

מצא את החרוז
מתח קו מן המילה בטור הימני אל החרוז שלה בטור השמאלי

כנפיים         גלעד
רטוב          יסמין
ואני            יעקב
תצעד          גני
בנימין        שמים


הפוך את המילה

בשיר כתוב לובן כנפיים. פירוש הביטוי: כנפיים לבנות. האם תוכל לומר מה פירוש המילים הבאות?

 1.  אודם התפוח - התפוח .........
 2. עומק הים - הים ...................
 3. רוחב הכביש - הכביש .........
 4. רוטב הבשר - הבשר .........
 5. אורך המעיל - המעיל ........
 6. עושר המלך - המלך .........

 
למד לדבר בשפת התנ"ך

בשיר מופיעות כמה מילים בסגנון התנ"ך. למשל, במקום "מאין תבוא" כתוב "מאין תבואה". נסה לכתוב בסגנון ישן את המילים:

 1. תלך - .....
 2. אפתח - ....
 3. ארד - .....
 4. אקטוף - ....
 5. תצעד - .....

איך כתוב בשיר במקום:
1. מאיפה היגעת ולאן אתה הולך?
2. תן אותו במתנה.
3. מיד אני יורד בדרך לגן שלי.
4. לפני שפתחתי לו את הדלת.

מתנה לכל אחד
בשיר כתוב: "ופרח אקטוף, מפרחי היסמין
הבא אותו שי לאחי בנימין"

אם פרח היסמין הוא חרוז טוב (ומתנה טובה!) לבנימין, איזו מתנה (עם חרוז, כמובן) היית נותן לשאר בניו של יעקב, הלא הם שבטי ישראל?

ואלה שמות הבנים:

 1.  לשמעון הייתי נותן ..... (שיוכל לדעת מה השעה)
 2. ליהודה הייתי נותן ..... (שיוכל לארוז בה את הבגדים)
 3. לגד הייתי נותן .. (שבו יוכל לקחת לדרך מים)
 4. לדן הייתי נותן צ'ימידן.
 5. לאפרים הייתי נותן ....... (שיוכל ללכת בבוץ)
 6. לנפתלי הייתי נותן ....... (שיוכל לשטוף את הרצפה)
 7. לראובן הייתי נותן ....... (שיוכל למצוא את דרכו)
 8. ליששכר הייתי נותן ....... (שיתקע בראש השנה)
 9. לאשר הייתי נותן ....... (שיעדור את הגינה)