יורם טהרלב

מקאמות, הומור ועוד / התעמלות מוחית / שתי משמעויות לאותה מילה


כשהרגישה – מיהרה
קבל תשובה

פי הציפור – אורגינל!
קבל תשובה

לא אמר אמת על התולעים
קבל תשובה

הסכין שאל חידות
קבל תשובה

אנוש הסמיק
קבל תשובה

סוף הנאיביות
קבל תשובה

אבינו יילך אחרינו
קבל תשובה

כשהפסיק ללכת הוכנס לאבו כביר
קבל תשובה

הרוכב עזב את התחרות באמצע
קבל תשובה

מערכת הפעלה עם כיפה
קבל תשובה

התרשם מהבנין
קבל תשובה