יורם טהרלב

מקאמות, הומור ועוד / יהיה עוד...אני עובד על זה