שמחת תורה

במשך הדורות נכתבו אלפי פרשנויות לפרשות השבוע ועוד עשרות רבות נכתבות מדי שבוע. כמעט כל דברי הפרשנות שאנו קוראים מנסים ללמד אותנו מה אפשר ללמוד מפרשת השבוע. ספרו של יורם טהרלב הולך נגד הזרם הזה. הוא אינו שואל מה נוכל ללמוד מפרשת השבוע אלא איך נוכל ליהנות מפרשת השבוע. מבחינה זאת הולך הספר בדרך אותה התווה המגיד מדובנא, שחי בליטא במאה השמונה עשרה. המגיד שיבץ בפירושיו מאות סיפורים ומשלים מלאי הומור שמשכו את ליבם של היהודים הפשוטים אך גם הלהיבו את דימיונם של החכמים שבעם. דרשותיו היו אהובות מאוד על הגאון מווילנא ששלח לו מכתבים בהם התחנן שיבוא להתארח בעירו ויוכל לשמוע את דרשותיו.

ספרו של טהרלב מלא משלים מלאי הומור הלקוחים מחיי היום יום שלנו, אך הפירושים שהוא מעניק לפרשות עצמן מלאים חידושי תורה מפתיעים ומקוריים. הקורא הסקרן ימצא פה חשיבה מחוץ לקופסא, תפיסת עולם יצירתית והמצאות מילוליות שאפילו רשי לא חשב עליהן.

מדוע נקרא נוח נוח? מדוע נאמר ויבוא אברהם לספוד לשרה ולא ויישב אברהם לספוד לשרה? מאין מצאו בוני המקדש במדבר את כל העצים שהיו דרושים להם? על מה הסתמכו היהודים כשהעדיפו לדבר במקום לעבוד? איך לזכור את הסדר של עשרת הדיברות? מדוע המשיך הקדוש ברוך הוא להכות במצרים את עשר המכות למרות שפרעה היה מוכן לשלח אותם לפני כן?

כל הסיפורים המופיעים בתורה נסקרים בצורה שלעולם לא תשכח אותם.

מי שרוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת - זה הספר בשבילו.

וכמובן מי שמחפש חומר להכניס תוכן חכם אך גם משעשע לשולחן. השבת של משפחתו - זה הספר. כשמו כן הוא: שמחת תורה!